ČERVNOVÉ SEMINÁŘE

18.05.2020 09:56

Sociální služby se teprve pomalu rozvolňují a mají tak spoustu jiných starostí, než plnit vzdělávací povinnost (kterou mají navíc pro letošek poměrně sníženou). Nicméně možná právě teď jsou některá témata aktuálnější než jindy.

Mnozí pracovníci museli mnohonásobně zvýšit své pracovní nasazení, ať už ve vlastní službě nebo v rámci přidělení k jiné službě či dokonce jinému poskytovateli; navíc ve ztížených pracovních podmínkách s rizikem nákazy koronavirem a nepohodlnými ochrannými pomůckami a prostředky. Nemluvě o zvýšené náročnosti práce s klienty, kteří jsou sami celou situací zvýšeně vystrašení či podráždění a ocitají se mnohdy v ještě větších potížích. Není divu, že jsou mnozí pracovníci na pokraji vyčerpání, možná i vyhoření.

Možná jim tedy právě teď přijde vhod seminář zaměřený na vyhoření – ovšem především prakticky, bez zbytečného teoretizování. Vedle znalosti vlastního temperamentu a dynamiky fungování, svých dispozic rozumět spíše sobě nebo spíše druhým a svých přirozených tendencí k zaujetí určité role v týmu je to především znalost aktuální úrovně frustrace, stresu a vyhoření v různých dimenzích celkového profilu, s čím se účastník seznámí. Teprve v tomto bodě má pak smysl ta trocha teorie, kterou seminář obsahuje – jde o význam těchto vlastních zjištěných charakteristik v praxi, o zacházení s nimi a o odolnost vůči různým typům frustrace, stresu a vyhoření. Teoretické vstupy jsou pochopitelně sdíleny v celé skupině účastníků, avšak osobní profil je znám vždy jen jeho nositeli – tím je ochráněno soukromí a pocit bezpečí každého účastníka.

Koronavirová situace ovšem nějakým způsobem zasáhla každého – mnozí klienti se objektivně ocitli v ještě náročnějších životních situacích než doposud a jejich řešení jim navíc komplikuje psychické rozrušení, ať už jde o vystrašení, podráždění či pocity bezradnosti a bezmoci. Tyto reakce jsou v zátěžové situaci přirozené, ale ztěžují racionální uvažování a jednání, tedy řešení situace. Navíc, pokud bylo v některých obdobích možno použít jen bezkontaktní způsob práce, byli i pracovníci odkázáni mnohem více na komunikaci než na praktické předvedení či pomoc s úkony. To všechno mohlo vést k nežádoucímu zvýšení závislosti klientů na pomoci zvnějšku, resp. na službě a jejích pracovnících.

Možná je tedy nyní důležité snížit dezorientaci klientů a jejich pocity bezradnosti a bezmoci – a možná to stačí, zvlášť pokud jde o klienty, kteří jsou objektivně závislí na péči druhých. Ale možná také nabyla na významu problematika zkompetentňování klientů a otázky, jakými způsoby je podpořit v dosahování jejich samostatnosti a soběstačnosti v řešení životních situací, pokud jde o klienty, kteří k tomu mají potenciál. Ať už jde o „pouhou“ orientaci v situaci a okolním dění nebo o skutečné dosahování praktických kompetencí, je to otázka procesů myšlení, resp. učení. A protože myšlení úzce souvisí s řečí, závisí učení na něčem tak běžném, jako je komunikace. Tu každodenně používáme v kontaktu s lidmi všeho věku, mentální zdatnosti i životní zkušenosti. Aby však měla komunikace tyto žádoucí efekty, je třeba ji vést určitým způsobem – informace, k níž klient dospěje s naší podporou sám, má pro získání orientace a schopnosti vyřešit problém v budoucnu samostatně mnohem větší účinnost než informace, kterou dostane jako hotovou.

Druhý ze seminářů tedy nabízí způsob, jak co nejdříve a nejefektivněji vrátit klientům schopnost orientace a/nebo samostatnosti v řešení životních situací a tím snížit jejich závislost na pomoci druhých.

Oba semináře jsou vypsány v červnových termínech v Českých Budějovicích. Vzhledem k nutným rozestupům účastníků při akci je však omezena kapacita seminářů – omlouváme se a děkujeme za pochopení. Máme však i dobrou zprávu – přestože jsme po pěti letech neměnných cen původně pro letošek stanovili ceny zvýšené, vzhledem k aktuální situaci jsme se rozhodli opět nabídnout červnové semináře za loňské ceny.

Podrobnosti o seminářích zde, přihlašovat se můžete zde. Pokud byste měli zájem o seminář pro skupinku Vašich pracovníků ve zvláštním termínu, je možné domluvit jeho realizaci na klíč během letních prázdnin taktéž za zvýhodněných podmínek.

Přeji pevné zdraví i nervy, držte se!