Před přihlášením věnujte, prosím, pozornost těmto smluvním podmínkám:

29.12.2015 12:10

Přihláška k účasti na semináři

 • K přihlášení na seminář využijte on-line přihlášení na adrese www.zuzanablahova.cz. V případě nejasností nebo specifických požadavků vázaných k přihlášení mě, prosím, kontaktujte na mail@zuzanablahova.cz.
 • Vaše přihláška je závaznou objednávkou, tj. přihlášením souhlasíte s cenou vybraného semináře, který se tímto zavazujete uhradit (viz níže Vystavení faktury).
 • Do přihlášky, prosím, uvádějte platné kontaktní údaje. Pokud je plátcem zaměstnavatel, nezapomeňte vyplnit název organizace, IČO a druh služby spolu s Vaším pracovním zařazením.
 • Po přihlášení Vás webová stránka informuje o odeslání přihlášky a dalším postupu. Poté budete v závislosti na datu konání semináře informováni e-mailem o dalších náležitostech spolu s fakturou, nejpozději však do týdne od přihlášení.
 • Přihláška přijatá po naplnění kapacity semináře bude po dohodě s účastníkem/účastnicí zařazena do kurzu následujícího. Přihlášení realizované po uzávěrce přihlášek (zpravidla 11 pracovních dní před konáním semináře) podléhá aktuálním možnostem organizace daného semináře a bude řešeno individuálně.
 • Pokud neobdržíte e-mail s informacemi,  zkontrolujte, prosím, zda není ve spamu, případně mě kontaktujte telefonicky.
 • Odesláním přihlášky na seminář výslovně souhlasíte se zpracováním a uchováváním svých osobních údajů vzdělavatelem Zuzanou Bláhovou jako správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro potřeby organizace a vedení semináře a za účelem zasílání zvýhodněných nabídek a akcí vzdělavatele, a to i elektronickou formou. Osobní údaje budou přístupné pouze správci, resp. zpracovateli. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a tento souhlas se zpracováním a uchováváním poskytnutých osobních údajů je platný až do jeho písemného odvolání.

Vystavení faktury a úhrada seminářů

 • Fakturu vystavuji zpravidla obratem. U seminářů, jejichž datum konání je v delším časovém horizontu od data přihlášení, fakturu vystavuji ve chvíli, kdy je překročena minimální kapacita kurzu a mohu garantovat jeho uskutečnění.
 • Fakturu zasílám elektronickou formou spolu s dalšími podrobnostmi o místě konání, časovém harmonogramu, možnostech stravování, příp. ubytování a dopravě do místa konání akce. Originál faktury v papírové formě obdržíte při prezenci na semináři.
 • Platbu provedete bankovním převodem na základě údajů v elektronické faktuře. Pro snadnou identifikaci platby, prosím, nezapomeňte uvést variabilní a specifický symbol vyznačený ve faktuře.
 • Úhradu provádíte bankovním převodem před termínem konání semináře (podle data splatnosti uvedeného na faktuře) a pod variabilním a specifickým symbolem na účet č. 1 000 000 793/5500 vedený u Raiffeisenbank.

Stornovací podmínky

Přihlášku je možno z vážných důvodů stornovat za těchto podmínek:

 • 20 a více pracovních dní před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno v plné výši.
 • 19 – 11 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno ve výši 70 % z celkové částky.
 • 10 – 8 pracovních dnů před začátkem kurzu bude kurzovné vráceno ve výši 50 % z celkové částky.
 • 7 a méně pracovních dní před začátkem kurzu kurzovné nevracím. Účastník za sebe může vyslat náhradníka, případně může využít nabídky na účast na vybraném kurzu v náhradním termínu.

Jiné

 • Vzdělavatel Zuzana Bláhová si vyhrazuje právo na případnou změnu v časovém schématu kurzu a na změnu termínu kurzu z vážných a mimořádných důvodů. O těchto skutečnostech účastníky/účastnice neprodleně informuje.