Přednášky

Pozitivní rodičovství
Jak porozumět dětem a dospívajícím? Jak jim pomáhat změnit své chování? Jak rozvíjet jejich zodpovědnost a spolupráci? Jak nastavit bezpečné prostředí? Existuje perfektní výchova? Jak výchova funguje? Co je to nejpodstatnější pro pozitivní výchovu?
Představení výchovného přístupu založeného na spolupráci a spoluzodpovědnosti dítěte v duchu adlerovské psychologie.
Výchovné styly
Věděli jste, že styl chování dětí paradoxně ovlivňujeme nejvíce právě v čase mezi chvílemi záměrného a cíleného výchovného působení – tedy v onom čase, kdy obyčejně žijeme náš vztah? Co všechno ovlivňuje chování dětí?
Představení tří základních výchovných stylů podle adlerovské psychologie a jejich vliv na dítě.
Proč zlobí? 
Věděli jste, že zlobení dětí má různé cíle? A že se dají cíle zlobení rozpoznat a podle toho k dětem přistupovat, aby se situace zlepšila?
Představení čtyř základních neuvědomovaných cílů nevhodného chování (zlobení) dětí podle adlerovské psychologie a potřeb za těmito cíli skrytých.
Povzbuzovat nebo chválit?
Věděli jste, že mezi chválou a povzbuzováním je rozdíl? Že ten rozdíl je hlavně v účinku? A že účinné povzbuzování je dobrou alternativou odměn?
Představení rozdílů mezi chválou a povzbuzováním podle adlerovské psychologie a jejich vliv na dítě.
Jak mluvit s dětmi, aby nám naslouchaly?
Vysvětlujete, domlouváte, hubujete i chválíte a stejně máte pocit, že mluvíte s Marťanem? Ignoruje Vás dítě nebo se svěřuje víc kamarádům, než Vám? Jak dětem naslouchat, aby s námi mluvily? A jak s dětmi mluvit, aby nám naslouchaly?
Představení rozdílů mluvení na děti a s dětmi podle adlerovské psychologie vč. tzv. koncepce příslušnosti problému. 
Tresty nebo logické důsledky?
Chválíte, odměňujete, trestáte a stejně máte pocit, že házíte hrách na zeď? Dělá si dítě, co chce? Je nezodpovědné? Rádi byste, aby děti zakoušely zodpovědnost za své chování?
Představení rozdílů mezi trestem a logickým důsledkem podle adlerovské psychologie a jejich vliv na dítě.
Jak učit děti zodpovědnosti?
Rádi byste, aby začaly fungovat hranice, pravidla a řád? Aby děti zakoušely zodpovědnost za své chování? Jak je k takovému závazku přivést? A kolik zodpověnosti lze jakému dítěti naložit?
Představení konceptu rodinných rad podle adlerovské psychologie a vývojově podmíněných schopností dětí nést zodpovědnost.
Sourozenecké vztahy
Řešíte vztahy mezi mladšími a staršími sourozenci? Jsou žárlivost, konflikty, hádky a bitky mezi sourozenci na denním pořádku? Trápí Vás téma spravedlivosti vůči jednotlivým dětem? Očekáváte příchod dalšího dítěte do rodiny a rádi byste, aby to nezpůsobilo explozi mezi dětmi?
Představení konceptu řešení sourozeneckých konfliktů vč. problematiky přírůstku do rodiny podle adlerovské psychologie.
Naučit se učit (aneb Zprostředkované učení a Instrumentální obohacování R. Feuersteina) 
Dokáže se dítě naučit všechna mluvnická pravidla, matematické vzorečky i fyzikální zákony, ale stejně nosí špatné známky? Dokáže doma odříkat naučenou látku i o půlnoci, ale při písemce nebo zkoušení nedá dohromady větu? Má potíže s porozuměním slovním úlohám a zadáním písemky, což mu přináší zhoršené známky? Opisuje text doslovně, když si má udělat výpisky nebo psát čtenářský deník? Má potíže při doučování vysvětlit, čemu vlastně nerozumí?
Představení metody, kterou lze charakterizovat jako "učení učit se" a s jejíž pomocí se lze naučit různé strategie myšlení a tak zvýšit schopnost poznávat, myslet v souvislostech, organizovat získávané informace, plánovat efektivní postupy a také ovlivnit své chování.