Semináře

Jak na pozitivní rodičovství
Co je to nejpodstatnější pro pozitivní výchovu? Jak vychovávat dítě, aby se stalo respektujícím, tolerantním, zdravě sebevědomým a samostatným člověkem? Lze k tomu využít vlastní zkušenosti? Jaké jsou osvědčené a neosvědčené postupy? Máte někdy pocit, že si tyto otázky kladete jen Vy? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže utřídit a zodpovědět si výchovné otazníky a vyladit situaci ve prospěch dětí i Vás, rodičů.
Účastník semináře porozumí základním prvkům pozitivního přístupu k dětem a dokáže si tak lépe poradit s náročnou rodičovskou rolí.
 
Jak na chování a zlobení dětí
Věděli jste, že zlobení dětí má různé cíle? Že existují různé výchovné styly? A že se dají cíle zlobení rozpoznat a podle toho k dětem přistupovat, aby se situace zlepšila? Co všechno ovlivňuje chování dětí a jak na to? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže těmto zákonitostem porozumět a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, rodičů.
Účastník semináře porozumí základním faktorům ovlivňujícím chování dětí; dokáže rozpoznat základní cíle nesprávného chování dětí a dokáže získané dovednosti využít při výchově dětí.
 
Jak na komunikaci s dětmi
Vysvětlujete, domlouváte, hubujete i chválíte a stejně máte pocit, že mluvíte s Marťanem? Ignoruje Vás dítě nebo se svěřuje víc kamarádům, než Vám? Jak dětem naslouchat, aby s námi mluvily? A jak s dětmi mluvit, aby nám naslouchaly? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže s dětmi účinně komunikovat a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, rodičů.
Účastník semináře porozumí možnostem komunikace a bude znát techniky povzbuzování, naslouchání a sdělování v komunikaci s dítětem. 
 
Jak na odměny a tresty
Chválíte, odměňujete, trestáte a stejně máte pocit, že házíte hrách na zeď? Dělá si dítě, co chce? Je nezodpovědné? Rádi byste, aby začaly fungovat hranice, pravidla a řád? Aby děti zakoušely zodpovědnost za své chování? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže na děti účinně působit a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, rodičů. 
Účastník semináře porozumí možnostem korigování chování dětí a bude znát techniky aplikace oceňování, logických důsledků chování a zavádění pravidel v rodině. 
 
Dost dobrá výchova
Jak porozumět dětem a dospívajícím? Jak jim pomáhat změnit své chování? Jak rozvíjet jejich zodpovědnost a spolupráci? Jak zhodnotit životní příběh a rodinnou konstelaci? Jak nastavit bezpečné prostředí? Existuje perfektní výchova? Jak výchova funguje? Tak, jak se mění celá společnost, mění se i život rodiny. Dříve nenapadnutelná autorita rodičů již není považována za danou a neměnnou. Děti se dožadují svých práv ve škole, ve společnosti, ale i v rodině. Přitom plnění jejich povinností jim mnohdy tak snadno nejde. Společenský posun od tradiční autoritářské výchovy k výchově demokratické, založené na svobodě v rámci daných pravidel, klade na rodiče i učitele vysoké nároky. Přístup, který není založený na absolutním ovládání dítěte, ale na spolupráci, s sebou přináší řadu problémů, které rodiče ani učitelé často nedokážou snadno řešit, protože se v jejich dětství v rodině ani ve škole nevyskytovaly – vlastně ani nepřipadaly v úvahu. Máme podlehnout pocitu marnosti? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže zorientovat se v záludnostech výchovných postupů, do hloubky se seznámit s výchovnými a komunikačními technikami a vyladit situaci ve prospěch dětí i Vás, rodičů.
Komplexní seminář, který zahrnuje témata Jak na chování a zlobení dětí, Jak na komunikaci s dětmi a Jak na odměny a tresty. Účastník semináře porozumí základním faktorům ovlivňujícím chování dětí, dokáže rozpoznat základní cíle nesprávného chování dětí, porozumí možnostem komunikace a bude znát techniky povzbuzování, naslouchání a sdělování v komunikaci s dítětem, porozumí možnostem korigování chování dětí a bude znát techniky aplikace oceňování, logických důsledků chování, zavádění pravidel v rodině a dokáže získané dovednosti využít při výchově dětí.
 
Jak na vztahy mezi sourozenci
Věděli jste, že sourozenecké konstelace mají vliv až do dospělosti? Řešíte vztahy mezi mladšími a staršími sourozenci? Mezi vlastními a dalšími dětmi v rodině? Jsou žárlivost, konflikty, hádky a bitky mezi sourozenci na denním pořádku? Trápí Vás téma spravedlivosti vůči jednotlivým dětem? Očekáváte příchod dalšího dítěte do rodiny a rádi byste, aby to nezpůsobilo explozi mezi dětmi? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže porozumět sourozeneckým konstelacím a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, rodičů.
Účastník semináře porozumí typickým sourozeneckým tématům a zacházet s rivalitou a konflikty mezi dětmi, ale i se specifickou problematikou příchodu nového dítěte do rodiny.
 
Jak nevyhořet jako rodič
Každý rodič je jedinečná osobnost, stejně jako každé dítě, o které rodič pečuje, i prarodič či jiný příbuzný. Co hraje roli ve vztazích, komunikaci, souladu i konfliktech mezi těmito osobnostmi? Jak zvládat kontakt mezi rozdílnými typy osobností či soužití s nimi? A co vlastně způsobuje vyhoření, jímž jsou vedle pomáhajících profesionálů ohroženi i rodiče? A věděli jste, že vyhoření se dá předcházet? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže porozumět vztahům, zvládat konflikty a předcházet vyčerpání zvanému vyhoření.
Účastník semináře porozumí vlivu vybraných osobnostních charakteristik na dynamiku mezilidských vztahů a dokáže uplatnit základní znalosti principů duševní hygieny.
 
Jak na školní neúspěchy
Dokáže se dítě naučit všechna mluvnická pravidla, matematické vzorečky i fyzikální zákony, ale stejně nosí špatné známky? Dokáže doma odříkat naučenou látku i o půlnoci, ale při písemce nebo zkoušení nedá dohromady větu? Má potíže s porozuměním slovním úlohám a zadáním písemky, což mu přináší zhoršené známky? Opisuje text doslovně, když si má udělat výpisky nebo psát čtenářský deník? Má potíže při doučování vysvětlit, čemu vlastně nerozumí? Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže porozumět tomu, co se obvykle při učení děje v hlavách dětí, dozvíte se, jak naučit dítě učit se a jak jemu i sobě zefektivnit povinnou přípravu do školy. 
Účastník semináře porozumí zákonitostem jednotlivých fází myšlenkových procesů a významu jejich záměrného propojování, dokáže uplatnit zkušenost zprostředkovaného učení při péči o školní přípravu dítěte a tak dítě podpořit v jeho školní úspěšnosti.