O mně

Vystudovala jsem sociální práci a pedagogiku na Jihočeské univerzitě a psychologii na Masarykově univerzitě. Absolvovala jsem a/nebo ještě dále absolvuji výcviky v Edukativní rodičovské terapii, Párové a rodinné psychoanalytické psychoterapii, Dětské a adolescentní psychoanalytické psychoterapii. Řadu kurzů a seminářů jsem také absolvovala v oblasti arteterapie, krizové intervence, terapie kognitivních deficitů (FIE), sociální práce apod.
Zkušenosti v práci s dětmi, rodiči a rodinou jsem získala během let působení v sociálních službách, mateřském centru, dětském domově, na úseku sociálně-právní ochrany dětí a v centru duševního zdraví Labyrint. Pracuji s jednotlivci, páry, celými rodinami, samostatně s rodiči i dětmi, vzdělávám sociální pracovníky, pěstouny, rodiče a další zájemce.
K oblastem mého odborného zájmu patří psychický a osobnostní vývoj v partnerských vztazích, psychické a vztahové souvislosti v situaci obtíží s početím dítěte, vztahové obtíže v partnerských vztazích, péče o partnery ve vztahových obtížích, během a po rozvodu, péče o partnerskou problematiku pěstounských a adopčních párů, mezigenerační vztahy, psychický a osobnostní vývoj v užší i širší rodině, vztahové obtíže v rodinných vztazích, péče o rodinné příslušníky partnerů prožívajících vztahové obtíže, v rozvodu či po něm, péče o pěstounské a adopční rodiny, výchovné obtíže u dětí a dospívajících, rizikové a delikventní chování dětí a dospívajících, psychický a osobnostní vývoj dítěte, péče o děti před, během a po rozvodu, péče o děti v přechodné pěstounské, dlouhodobé pěstounské a postadopční péči, sociálně-právní ochrana dětí apod.