Konzultace

Životní situace, v níž se člověk obrací o pomoc a podporu, je obvykle také situací, kdy pociťuje nedostatek jistoty, rovnováhy, důvěry a bezpečí, které by tak rád obnovil. Proto se ve své práci s klienty řídím těmito principy:

Nezávislost: Konzultace jsou poskytovány nezávisle na státních či jiných organizacích, také nezávisle na organizacích, které případně klientovi konzultace doporučily.

Respekt: Konzultace jsou poskytovány s respektem ke klientovi a jeho situaci, s respektem k intimitě a jedinečnosti každé rodiny či páru, s respektem k potřebám a přáním všech zúčastněných.

Individuální přístup: V konzultacích co nejlépe zohledňuji individuální situaci páru/rodiny jako celku i jednotlivých zúčastněných, což se zrcadlí v rozdílné intenzitě a průběhu služeb pro různé páry/rodiny.  

Podpora: V konzultacích poskytuji každému ze zúčastněných podporu v definování a vyjadřování jeho potřeb a přání; zároveň také podporuji pár/rodinu v poskytování podpory vzájemně mezi zúčastněnými.

Důvěrnost: Veškeré jmenovité údaje o klientovi, včetně informace o tom, že konzultaci navštívil, jsou důvěrné a nejsou bez jeho výslovného souhlasu poskytnuty třetí osobě; totéž platí o dalších osobách, o nichž klient sdělí údaje během konzultace. Jako konzultant ctím mlčenlivost, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy.

Rovnost: Konzultace jsou poskytovány klientům bez ohledu na vzdělání, právní či společenské postavení, světonázorovou orientaci, etnickou či náboženskou příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, tělesné postižení apod.

Nestrannost: Konzultace jsou poskytovány klientům bez předpojatosti či zaujatosti a bez ovlivnění vlastními hodnotami a světonázorovou orientací konzultanta.

 

V důvěrném prostředí bezpečného konzultačního vztahu tak můžeme společně hledat porozumění Vaší situaci a Vaši cestu.

 

Párové konzultace

Tkví-li obtíže v jakékoli rovině a fázi partnerského vztahu  od trápení s neplodností přes mezigenerační vztahy až po hádky o peníze, od čerstvé zamilovanosti přes předsvatební pochybnosti až po chuť rozejít se...

Rodičovské konzultace

Máte-li s dítětem dobrý vztah, ale přesto byste si přáli, aby se výchova ubírala jiným směrem, rádi byste se vyvarovali chyb, nebo řešíte výchovné otázky nového přírůstku do rodiny...

K rodičovským konzultacím náleží i podpůrné rodičovské skupiny, kde ctíme pravidla důvěry a mlčenlivosti, aby pro účastníky skupiny bylo zachováno bezpečí.

Rodinné konzultace

Tkví-li obtíže v jiných či širších vztazích, než jen mezi partnery, nebo v jiných rovinách  od dětí přes tchána s tchýní až po rozvodovou problematiku péče o děti nebo pěstounství...

Dětské a adolescentní konzultace

Pociťuje-li dítě či dospívající obtíže, obavy či nejistoty ve vztazích nebo různých situacích v rodině, s kamarády, ve škole, v zamilovanosti, sexualitě či kvůli předčasnému těhotenství, osamostatňování od rodičů a hledání vlastní identity...

Taktéž, mají-li z nejrůznějších důvodů o své dítě obavy rodiče či pěstouni...

Dostupnost

  • České Budějovice: v nově budovaném centru Labyrint - centrum duševní a tělesné rovnováhy, Žižkova 309/12 (budova Stavounionu, býv. Pozemní stavby), 5. patro, č. dveří 501 (ordinace MUDr. Marcely Kalné) - více zde

  • Vimperk: ve spolupráci s team4teen, z.s. na adrese Nad Stadionem 484 (v budově polikliniky) - více zde

  • Vimperk: ve spolupráci s Family team4teen, z.s. na adrese Nad Stadionem 484 (v budově polikliniky) bezplatně pro klienty OSPOD - více zde

  • V individuálních případech je po dohodě možné realizovat konzultace i po Skypu.

 

Ceník

Zde najdete časové a finanční charakteristiky jednotlivých typů konzultací.

 

----------------------------------------------------------------------------

Vyberte si typ konzultace, který by nejlépe odpovídal Vašim potřebám. Nejste-li si jisti nebo máte-li nějaké dotazy, neváhejte mě kontaktovat.