Pro sociální služby

Vzdělávací zařízení Zuzana Bláhová nabízí tyto vzdělávací semináře pro sociální služby:
 
 
Praktické kompetence klientů ve Vaší službě NOVINKA

Řešíte ve Vaší službě praktické kompetence Vašich klientů, ať už sebeobsluhu, sociální dovednosti nebo zkrátka učení se něčemu? A víte, že Vám v tom může velmi pomoci obyčejná komunikace? Tedy, obyčejná komunikace vedená poněkud neobyčejným způsobem… Víte například, že otázka může být tím nejúčinnějším sdělením?                                                                                                             Maieutika, sókratovský dialog či sókratovská metoda, zprostředkované učení, zprostředkovaná samomluva, Feuersteinovo instrumentální obohacování, terapie kognitivních deficitů - to všechno jsou pojmy charakterizující tzv. kognitivní přístupy k učení. Učením se zde myslí v širším významu získávání jak teoretických, tak praktických kompetencí prostřednictvím zkušenosti, nikoli pouze školní výuka a studium. S ohledem na fakt, že myšlení a řeč spolu úzce souvisí, využívají kognitivní přístupy něčeho tak běžného, jako je komunikace, a proto jsou široce uplatnitelné napříč všemi věkovými skupinami a u mnoha typů a míry limitovanosti myšlení od prostého nízkého dosaženého vzdělání až po lehčí formy demence.                                                                                                                 Aby však měla komunikace kognitivně-terapeutický efekt, je třeba ji vést specifickým způsobem. Zvláštní pozornost je přitom věnována způsobu kladení otázek - informace, k níž klient dospěje sám jako k odpovědi na položenou otázku, má pro utváření a upevňování neuronálních spojení v mozku (a tedy pro získání schopnosti vyřešit problém v budoucnu samostatně) mnohem větší účinnost než informace, kterou dostane jako hotovou.                                                                                                          Různé kognitivní přístupy využívají k dosažení co nejvyššího efektu různé další nástroje, k jejichž aplikaci je obvykle potřeba speciálního výcviku, avšak komunikace tvoří vždy základ. Feuersteinův přístup nabízí pro různé dílčí kognitivní i sociální kompetence různé tzv. instrumenty; ty program také představí, ale těžištěm programu zůstává vedení komunikace.                                                           Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže těmto zákonitostem porozumět a pozměnit situaci ve prospěch klientů i Vás, pracovníků: 

Vedení rozhovoru jako zvyšování kompetencí klienta aneb Feuersteinův přístup v sociální práci
(akreditace MPSV č.j. A2018/0296-SP/PC)
Jednodenní seminář, v němž účastník a) získá základní znalost teoretického pozadí sókratovského a feuersteinovského přístupu; b) ovládá základy komunikačních strategií kognitivně-terapeutického přístupu a dokáže je aplikovat v běžných situacích s klienty; c) má základní přehled o instrumentech Feuersteinova instrumentálního obohacování a o možnostech a podmínkách jejich využití v práci s konkrétními cílovými skupinami.
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h; vč. přestávek)
Cena:   960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 860 Kč).

 

 

Chování a zlobení dětí ve Vaší službě
Řešíte ve Vaší službě výchovné situace s dětmi přímo Vy jako klíčoví pracovníci dětí nebo byste toto téma potřebovali řešit s rodiči při práci s celou rodinou? Věděli jste, že zlobení dětí má různé cíle? Že existují různé výchovné styly? A že se dají cíle zlobení rozpoznat a podle toho k dětem přistupovat, aby se situace zlepšila? Co všechno ovlivňuje chování dětí a jak na to?
Styl chování dětí paradoxně ovlivňujeme nejvíce právě v čase mezi chvílemi záměrného a cíleného výchovného působení - tedy v onom čase, kdy obyčejně žijeme náš vztah, a vůbec přitom nezáleží na tom, zda máte či nemáte vlastní děti. V závislosti na způsobech tohoto obyčejného žití se profilují určité "cíle", kterých chce dítě nevědomky svým zlobením dosáhnout.
Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže těmto zákonitostem porozumět a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, pracovníků: 
 
Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Úvod do problematiky
(akreditace MPSV č.j. 2014/1147-PC/SP/PP)
aktuálně v reakreditaci jako Děti a dospívající jako klienti sociálních služeb: Úvod do porozumění chování dítěte
Jednodenní seminář, v němž účastník a) získá orientaci v základních adlerovských konceptech a pojmech významných pro práci s dětmi; b) porozumí základním faktorům ovlivňujícím chování dětí; c) dokáže rozpoznat základní výchovné styly; d) dokáže rozpoznat základní cíle nesprávného chování dětí; a e) dokáže získané dovednosti aplikovat při práci s dětmi.
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h; vč. přestávek)
Cena:   960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 860 Kč). 
                         c) Celý cyklus (Úvod do problematiky + Specifická komunikace + Alternativy odměn a                                        trestů) sleva 15 % za druhý a třetí seminář (tj. celý cyklus 2 590 Kč pro jednoho                                            pracovníka, 4 660 Kč pro dva pracovníky z téže organizace) → při přihlašování vyberte                                v roletce Adlerovský cyklus.
 
 
 
Komunikace s dětmi ve Vaší službě
Řešíte ve Vaší službě výchovné situace s dětmi přímo Vy jako klíčoví pracovníci dětí nebo byste toto téma potřebovali řešit s rodiči při práci s celou rodinou? Vysvětlujete, domlouváte, hubujete i chválíte a stejně máte pocit, že by to chtělo něco jiného? Je potřeba nejdříve chodit kolem po špičkách, než Vás v důležité věci k sobě dítě pustí? Obtížně se s dětmi či puberťáky dostáváte k některým tématům? Snaží se být pro Vás některé dítě neviditelné nebo se Vám ne a ne svěřit, i když vidíte, že by mu to prospělo? Máte někdy pocit, že mluvíte s Marťanem? Že "to" můžete říkat stokrát a stejně jenom házíte hrách na zeď? 
Jak máme dětem naslouchat, aby s námi mluvily? A jak s dětmi mluvit, aby nám ony naslouchaly?
Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže s dětmi účinně komunikovat a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, pracovníků: 
 
Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Specifická komunikace
(akreditace MPSV č.j. 2014/1148-PC/SP/PP)
Jednodenní seminář určený především pro absolventy semináře Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Úvod do problematiky, ale mohou se přihlásit i další zájemci. Účastník tohoto navazujícího semináře rozšíří své kompetence takto: a) porozumí rozdílům mezi povzbuzením a chválou a bude umět povzbuzování efektivně používat; b) porozumí významu naslouchání v komunikaci s dítětem a bude ho umět efektivně používat; c) porozumí významu sdělování v komunikaci s dítětem a bude ho umět efektivně používat; a d) dokáže získané dovednosti aplikovat při práci s dětmi.
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h; vč. přestávek)
Cena:   960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 860 Kč).
                         c) Celý cyklus (Úvod do problematiky + Specifická komunikace + Alternativy odměn a                                        trestů) sleva 15 % za druhý a třetí seminář (tj. celý cyklus 2 590 Kč pro jednoho                                            pracovníka, 4 660 Kč pro dva pracovníky z téže organizace) → při přihlašování vyberte                                v roletce Adlerovský cyklus.
 
 
 
Pravidla, odměny a tresty ve Vaší službě
Řešíte ve Vaší službě výchovné situace s dětmi přímo Vy jako klíčoví pracovníci dětí nebo byste toto téma potřebovali řešit s rodiči při práci s celou rodinou? Máte vytvořená a nastavená pravidla, ale často řešíte jejich nerespektování nebo porušování? Chválíte, odměňujete, trestáte a stejně máte pocit, že nic nefunguje? Dělá si dítě, co chce? Je nezodpovědné?
Rádi byste, aby začaly fungovat hranice, pravidla a řád? Aby děti zakoušely zodpovědnost za své chování? Co v tom hraje roli a jak to zaonačit?
Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže na děti účinně působit a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, pracovníků:
 
Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Alternativy odměn a trestů
(akreditace MPSV č.j. 2014/1149-PC/SP/PP) 
Jednodenní seminář určený především pro absolventy seminářů Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Úvod do problematiky a Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Specifická komunikace, ale mohou se přihlásit i další zájemci. Účastník tohoto navazujícího semináře dále rozšíří své kompetence takto: a) porozumí rozdílům mezi trestem a logickými důsledky a bude umět důsledky efektivně používat; b) porozumí významu tzv. rodinných rad a bude je umět efektivně používat; c) získá náhled na vlastní potřeby a péči o ně; d) získá náhled na vlastní rodinnou historii a její význam v současném přístupu k dětem a e) dokáže získané dovednosti aplikovat při práci s dětmi.
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h; vč. přestávek)
Cena:   960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 860 Kč).
                         c) Celý cyklus (Úvod do problematiky + Specifická komunikace + Alternativy odměn a                                        trestů) sleva 15 % za druhý a třetí seminář (tj. celý cyklus 2 590 Kč pro jednoho                                            pracovníka, 4 660 Kč pro dva pracovníky z téže organizace) → při přihlašování vyberte                                v roletce Adlerovský cyklus.
 
 
 
Osobní efektivita a vyhoření při práci s klienty a v týmu Vaší služby
Nabíjí Vás práce v pomáhající profesi, nebo Vás vyčerpává? Máte klienty, se kterými Vás práce energizuje, a jiné, s nimiž se cítíte k smrti unavení? Zbývá Vám po práci dost času a „chuti do života“ na osobní a rodinný život, nebo žijete jen prací? Svazují Vám některé pracovní či osobní situace ruce a jiné Vás nechávají v klidu? Cítíte se být v týmu na některé věci specialistou, nebo „univerzálním vojákem“? Jde vám v týmu dělení úkolů tak nějak samo, nebo pracně hledáte, co by komu nejlépe „sedlo“? Je Vám téma vyhoření úplně cizí, nebo máte pocit, že už s ním bojujete? Čím to všechno je? A dá se s tím nějak vědomě naložit ku prospěchu všech?
Každý člověk, i ten, který nikdy nestudoval psychologii, a dokonce i ten, který nemá psychologii vůbec rád, si vytváří určitý názor na lidskou povahu a má v mysli obrazy lidí, s nimiž se stýká – je také svého druhu psychologem. V pomáhajících profesích to ani bez toho nejde, vždyť pracujeme s živými lidmi. Budeme-li rozumět důležitým dispozicím svým i svých klientů a kolegů, bude se nám ta náročná práce dělat snáze a zbude nám víc života pro naše soukromí.
Prakticky zaměřený seminář vhodný i pro vedoucí pracovníky Vám i bez studia psychologie pomůže porozumět tomu, jak lidské a mezilidské věci fungují, a jak to co nejlépe zužitkovat ku prospěchu Vašemu i ku prospěchu věci:
 
Sebepoznání osobnosti jako prostředek ke zvýšení osobní efektivity pomáhajícího profesionála: Úvod do psychologie osobnosti
(akreditace MPSV č.j. 2014/0084-PC/SP/VP/PP)
Jednodenní seminář, jehož absolvent:
a) je obeznámen s různými typologiemi osobnosti a s existencí jiných typů osobnosti, než je typ vlastní;
b) je obeznámen s pohledy na osobnost na základě vybraných charakteristik;
c) má náhled na dynamiku vlastní osobnosti především ve smyslu temperamentových dispozic frekvenčně a amplitudově modulujících vitalitu osobnosti;
d) zná své dispozice pro fungování v týmu kolegů, s klienty/uživateli služby nebo s členy rodiny;
e) zná poměr své intra- a interpersonální citlivosti;
f) zná profil své frustrační tolerance;
g) má náhled na svou úroveň vyhoření/odolnosti vůči syndromu vyhoření;
h) má základní znalosti principů duševní hygieny;
a má náhled na vliv vybraných osobnostních charakteristik svých vlastních i druhých lidí (kolegů, klientů/uživatelů, členů rodiny…) na dynamiku pracovních i osobních mezilidských vztahů.
Rozsah: 6 vyuč. hodin (9 – 14:15 h; vč. přestávek)
Cena:   840 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 510 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 750 Kč).