Pro sociální služby

Z kapacitních důvodů postupně převezme vzdělávací semináře pro sociální služby Family team4teen, kde lektorsky působím (v budoucnu je najdete zde). Poslední seminář akreditovaný pod mou hlavičkou je:
 
Člověk jako pracovní nástroj aneb osobní efektivita a vyhoření při práci s klienty a v týmu Vaší služby
O vyhoření, jeho příčinách, projevech a prevenci slyšel během své přípravy na práci v sociálních službách každý. Opravdu ale umíme sami se sebou jako pomáhající profesionálové zacházet tak, abychom si zbytečně nezvyšovali riziko vyhoření? Typů sociálních služeb a činností pro ně typických je mnoho, ale typů lidí ještě mnohem více – je tedy tak samozřejmé, že spolu nároky určité konkrétní pracovní pozice a dispozice konkrétního pracovníka dobře ladí? A pokud neladí, je nutné hned opouštět práci v sociálních službách? Možná by stačilo jen poznat, v jakém typu činnosti by se konkrétní člověk cítil dobře a udělat jen drobné změny v týmu.                                                                      Znalost vlastního temperamentu a dynamiky fungování, znalost svých dispozic rozumět sobě a druhým, znalost svých přirozených tendencí k zaujetí určité role v týmu, znalost vlastní odolnosti vůči různým typům frustrace a aktuální míry stresu (a vyhoření) – to vše může účinně pomoci zacházet se sebou přátelsky nebo najít si v rozmanitém světě sociálních služeb pro sebe tu nejoptimálnější pozici a předcházet tak syndromu vyhoření.    V pomáhajících profesích je člověk tím nejdůležitějším pracovním nástrojem a s každým nástrojem je potřeba umět dobře zacházet. K tomu však vždy jen teorie nestačí. Je užitečné poznat specifika tohoto pracovního nástroje-člověka, aby pak teprve mohla být teorie syndromu vyhoření skutečně osobně užitečná každému jedinečnému pracovníkovi.
 
úspěšný dlouholetý seminář
Sebepoznání osobnosti jako prostředek ke zvýšení osobní efektivity pomáhajícího profesionála: Úvod do psychologie osobnosti
se po úpravě a reakreditaci jmenuje
Člověk jako pracovní nástroj: Návod k použití sebe sama jako prevence vyhoření
(akreditace MPSV: A2019/1420-SP/PC/PP/VP)
Jednodenní seminář, jehož absolvent má základní znalost :
a) je obeznámen s různými typologiemi osobnosti a s existencí jiných typů osobnosti, než je typ vlastní;
b) je obeznámen s pohledy na osobnost na základě vybraných charakteristik;
c) má náhled na dynamiku vlastní osobnosti především ve smyslu temperamentových dispozic frekvenčně a amplitudově modulujících vitalitu osobnosti;
d) zná své dispozice pro fungování v týmu kolegů, s klienty/uživateli služby nebo s členy rodiny;
e) zná poměr své intra- a interpersonální citlivosti;
f) zná profil své frustrační tolerance;
g) má náhled na svou úroveň vyhoření/odolnosti vůči syndromu vyhoření;
h) má základní znalosti principů duševní hygieny;
a má náhled na vliv vybraných osobnostních charakteristik svých vlastních i druhých lidí (kolegů, klientů/uživatelů, členů rodiny…) na dynamiku pracovních i osobních mezilidských vztahů.
Termín: žádný vypsaný termín
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h; vč. přestávek)
Cena:     1.490 Kč
       →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                                                 celkem 2.680 Kč).
                           b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 1.340 Kč).