Pro sociální služby

Vzdělávací zařízení Zuzana Bláhová, akreditované u MPSV pod č.j. 2013/1671-I, pořádá v prvním pololetí 2017 tyto vzdělávací semináře pro sociální služby:
 
 
Chování a zlobení dětí ve Vaší službě
Řešíte ve Vaší službě výchovné situace s dětmi přímo Vy jako klíčoví pracovníci dětí nebo byste toto téma potřebovali řešit s rodiči při práci s celou rodinou? Věděli jste, že zlobení dětí má různé cíle? Že existují různé výchovné styly? A že se dají cíle zlobení rozpoznat a podle toho k dětem přistupovat, aby se situace zlepšila? Co všechno ovlivňuje chování dětí a jak na to?
Styl chování dětí paradoxně ovlivňujeme nejvíce právě v čase mezi chvílemi záměrného a cíleného výchovného působení - tedy v onom čase, kdy obyčejně žijeme náš vztah, a vůbec přitom nezáleží na tom, zda máte či nemáte vlastní děti. V závislosti na způsobech tohoto obyčejného žití se profilují určité "cíle", kterých chce dítě nevědomky svým zlobením dosáhnout.
Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže těmto zákonitostem porozumět a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, pracovníků: 
 
Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Úvod do problematiky
(akreditace MPSV č.j. 2014/1147-PC/SP/PP)
Jednodenní seminář, v němž účastník a) získá orientaci v základních adlerovských konceptech a pojmech významných pro práci s dětmi; b) porozumí základním faktorům ovlivňujícím chování dětí; c) dokáže rozpoznat základní výchovné styly; d) dokáže rozpoznat základní cíle nesprávného chování dětí; a e) dokáže získané dovednosti aplikovat při práci s dětmi.
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h)
Cena:   960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 860 Kč). 
                         c) Celý cyklus (Úvod do problematiky + Specifická komunikace + Alternativy odměn a                                        trestů) sleva 15 % za druhý a třetí seminář (tj. celý cyklus 2 590 Kč pro jednoho                                            pracovníka, 4 660 Kč pro dva pracovníky z téže organizace) → při přihlašování vyberte                                v roletce Adlerovský cyklus.
Termíny 2017: 
20.04. v Českých Budějovicích
 
 
 
Komunikace s dětmi ve Vaší službě
Řešíte ve Vaší službě výchovné situace s dětmi přímo Vy jako klíčoví pracovníci dětí nebo byste toto téma potřebovali řešit s rodiči při práci s celou rodinou? Vysvětlujete, domlouváte, hubujete i chválíte a stejně máte pocit, že by to chtělo něco jiného? Je potřeba nejdříve chodit kolem po špičkách, než Vás v důležité věci k sobě dítě pustí? Obtížně se s dětmi či puberťáky dostáváte k některým tématům? Snaží se být pro Vás některé dítě neviditelné nebo se Vám ne a ne svěřit, i když vidíte, že by mu to prospělo? Máte někdy pocit, že mluvíte s Marťanem? Že "to" můžete říkat stokrát a stejně jenom házíte hrách na zeď? 
Jak máme dětem naslouchat, aby s námi mluvily? A jak s dětmi mluvit, aby nám ony naslouchaly?
Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže s dětmi účinně komunikovat a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, pracovníků: 
 
Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Specifická komunikace
(akreditace MPSV č.j. 2014/1148-PC/SP/PP)
Jednodenní seminář určený především pro absolventy semináře Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Úvod do problematiky, ale mohou se přihlásit i další zájemci. Účastník tohoto navazujícího semináře rozšíří své kompetence takto: a) porozumí rozdílům mezi povzbuzením a chválou a bude umět povzbuzování efektivně používat; b) porozumí významu naslouchání v komunikaci s dítětem a bude ho umět efektivně používat; c) porozumí významu sdělování v komunikaci s dítětem a bude ho umět efektivně používat; a d) dokáže získané dovednosti aplikovat při práci s dětmi.
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h)
Cena:   960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 860 Kč).
                         c) Celý cyklus (Úvod do problematiky + Specifická komunikace + Alternativy odměn a                                        trestů) sleva 15 % za druhý a třetí seminář (tj. celý cyklus 2 590 Kč pro jednoho                                            pracovníka, 4 660 Kč pro dva pracovníky z téže organizace) → při přihlašování vyberte                                v roletce Adlerovský cyklus.
Termíny 2017: 
11.05. v Českých Budějovicích
 
 
 
Pravidla, odměny a tresty ve Vaší službě
Řešíte ve Vaší službě výchovné situace s dětmi přímo Vy jako klíčoví pracovníci dětí nebo byste toto téma potřebovali řešit s rodiči při práci s celou rodinou? Máte vytvořená a nastavená pravidla, ale často řešíte jejich nerespektování nebo porušování? Chválíte, odměňujete, trestáte a stejně máte pocit, že nic nefunguje? Dělá si dítě, co chce? Je nezodpovědné?
Rádi byste, aby začaly fungovat hranice, pravidla a řád? Aby děti zakoušely zodpovědnost za své chování? Co v tom hraje roli a jak to zaonačit?
Prakticky zaměřený seminář Vám pomůže na děti účinně působit a pozměnit situaci ve prospěch dětí i Vás, pracovníků:
 
Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Alternativy odměn a trestů
(akreditace MPSV č.j. 2014/1149-PC/SP/PP) 
Jednodenní seminář určený především pro absolventy seminářů Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Úvod do problematiky a Adlerovský přístup v sociální a výchovné práci: Specifická komunikace, ale mohou se přihlásit i další zájemci. Účastník tohoto navazujícího semináře dále rozšíří své kompetence takto: a) porozumí rozdílům mezi trestem a logickými důsledky a bude umět důsledky efektivně používat; b) porozumí významu tzv. rodinných rad a bude je umět efektivně používat; c) získá náhled na vlastní potřeby a péči o ně; d) získá náhled na vlastní rodinnou historii a její význam v současném přístupu k dětem a e) dokáže získané dovednosti aplikovat při práci s dětmi.
Rozsah: 8 vyuč. hodin (9 – 16 h)
Cena:   960 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 730 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 860 Kč).
                         c) Celý cyklus (Úvod do problematiky + Specifická komunikace + Alternativy odměn a                                        trestů) sleva 15 % za druhý a třetí seminář (tj. celý cyklus 2 590 Kč pro jednoho                                            pracovníka, 4 660 Kč pro dva pracovníky z téže organizace) → při přihlašování vyberte                                v roletce Adlerovský cyklus.
Termíny 2017: 
08.06. v Českých Budějovicích
 
 
 
Osobní efektivita a vyhoření při práci s klienty a v týmu Vaší služby
Nabíjí Vás práce v pomáhající profesi, nebo Vás vyčerpává? Máte klienty, se kterými Vás práce energizuje, a jiné, s nimiž se cítíte k smrti unavení? Zbývá Vám po práci dost času a „chuti do života“ na osobní a rodinný život, nebo žijete jen prací? Svazují Vám některé pracovní či osobní situace ruce a jiné Vás nechávají v klidu? Cítíte se být v týmu na některé věci specialistou, nebo „univerzálním vojákem“? Jde vám v týmu dělení úkolů tak nějak samo, nebo pracně hledáte, co by komu nejlépe „sedlo“? Je Vám téma vyhoření úplně cizí, nebo máte pocit, že už s ním bojujete? Čím to všechno je? A dá se s tím nějak vědomě naložit ku prospěchu všech?
Každý člověk, i ten, který nikdy nestudoval psychologii, a dokonce i ten, který nemá psychologii vůbec rád, si vytváří určitý názor na lidskou povahu a má v mysli obrazy lidí, s nimiž se stýká – je také svého druhu psychologem. V pomáhajících profesích to ani bez toho nejde, vždyť pracujeme s živými lidmi. Budeme-li rozumět důležitým dispozicím svým i svých klientů a kolegů, bude se nám ta náročná práce dělat snáze a zbude nám víc života pro naše soukromí.
Prakticky zaměřený seminář vhodný i pro vedoucí pracovníky Vám i bez studia psychologie pomůže porozumět tomu, jak lidské a mezilidské věci fungují, a jak to co nejlépe zužitkovat ku prospěchu Vašemu i ku prospěchu věci:
 
Sebepoznání osobnosti jako prostředek ke zvýšení osobní efektivity pomáhajícího profesionála: Úvod do psychologie osobnosti
(akreditace MPSV č.j. 2014/0084-PC/SP/VP/PP)
Jednodenní seminář, jehož absolvent:
a) je obeznámen s různými typologiemi osobnosti a s existencí jiných typů osobnosti, než je typ vlastní;
b) je obeznámen s pohledy na osobnost na základě vybraných charakteristik;
c) má náhled na dynamiku vlastní osobnosti především ve smyslu temperamentových dispozic frekvenčně a amplitudově modulujících vitalitu osobnosti;
d) zná své dispozice pro fungování v týmu kolegů, s klienty/uživateli služby nebo s členy rodiny;
e) zná poměr své intra- a interpersonální citlivosti;
f) zná profil své frustrační tolerance;
g) má náhled na svou úroveň vyhoření/odolnosti vůči syndromu vyhoření;
h) má základní znalosti principů duševní hygieny;
a má náhled na vliv vybraných osobnostních charakteristik svých vlastních i druhých lidí (kolegů, klientů/uživatelů, členů rodiny…) na dynamiku pracovních i osobních mezilidských vztahů.
Rozsah: 6 vyuč. hodin (9 – 14:15 h)
Cena:   840 Kč
     →    Slevy:  a) Pro druhého pracovníka z téže organizace sleva 20% (tj. 2 pracovníci z jedné organizace                              celkem 1 510 Kč).
                         b) Pro třetího a dalšího pracovníka z téže organizace sleva 10 % (tj. 750 Kč).
Termíny 2017:
06.04. v Českých Budějovicích