Ceník  | konzultace je možné realizovat také online |

Individuální dospělá nebo dětská konzultace:
 • 50 minut  700 Kč
 
Párová nebo rodinná konzultace:
 • 75 minut – 1.000 Kč
 
Rodičovská konzultace:
 • První konzultace (anamnestická): 75 minut – 1.000 Kč
 • Druhá a další konzultace: 50 minut – 700 Kč
 • Podpůrné skupiny:
  • 10 dvouhodinových setkání – 5 880 Kč (245 Kč/50 min) za účastníka
  • druhý rodič sleva 70 %, tj. celkem 7 632 Kč za rodičovský pár (318 Kč/50 min)
  • platbu je možno rozložit do dvou (s navýšením celkové částky o 5 %) nebo tří (s navýšením celkové částky o 10 %) splátek