Ceník  | konzultace je možné realizovat také online |

Individuální dospělá nebo dětská konzultace:
  • 50 minut  700 Kč
 
Rodičovská konzultace:
  • První konzultace (anamnestická): 75 minut – 1.000 Kč
  • Druhá a další konzultace: 50 minut – 700 Kč
  • Podpůrné skupiny:
    • 10 dvouhodinových setkání – 5 880 Kč (245 Kč/50 min) za účastníka
    • druhý rodič sleva 70 %, tj. celkem 7 632 Kč za rodičovský pár (318 Kč/50 min)
    • platbu je možno rozložit do dvou (s navýšením celkové částky o 5 %) nebo tří (s navýšením celkové částky o 10 %) splátek