Ceník

Párová konzultace:
 • 75 minut  600 Kč
 
Rodinná konzultace:
 • 75 minut  600 Kč
 
Rodičovská konzultace:
 • První konzultace (anamnestická): 75 minut – 600 Kč
 • Druhá a další konzultace: 50 minut – 400 Kč
 • Podpůrné skupiny:
  • 10 dvouhodinových setkání – 4 800 Kč (200 Kč/50 min) za účastníka
  • druhý rodič sleva 70 %, tj. celkem 6 240 Kč za rodičovský pár (260 Kč/50 min)
  • platbu je možno rozložit do dvou (s navýšením celkové částky o 5 %) nebo tří (s navýšením celkové částky o 10 %) splátek 
 
Dětská a adolescentní konzultace:
 • 50 minut - 400 Kč