Rodičovské konzultace

Máte-li s dítětem dobrý vztah, ale přesto byste si přáli, aby se výchova ubírala jiným směrem, rádi byste se vyvarovali chyb, nebo řešíte výchovné otázky nového přírůstku do rodiny...

Máte nějaké otázky či pochybnosti v některých výchovných tématech, jako jsou například odměny a tresty, stanovování a dodržování pravidel, chválení dětí a komunikace s nimi, schopnost dětí nést zodpovědnost za svěřené úkoly či domácí práce, režim a volný čas dětí, obtíže dítěte ve škole nebo v kolektivu, obtíže mezi sourozenci apod.? Očekáváte příchod dalšího dítěte do rodiny? Hledáte v rodině shodu na výchovných metodách nebo máte obavy z vlivu vážných rodinných událostí na děti? Obáváte se puberty dětí či jejich odchodu na internát nebo kolej? Opakují se nějaké problematické situace s dítětem, přichází na dítě stížnosti z okolí nebo máte jiné starosti s výchovou dítěte?

Lhostejno, jste-li budoucí či stávající rodič, pěstoun, jiný blízký příbuzný dítěte nebo s dětmi pracujete, odpovědi na tyto a další výchovné otázky a témata můžeme společně najít během rodičovských konzultací.

 

Pro rodičovskou problematiku jsou vyhrazeny i podpůrné rodičovské skupiny, kde se propojují aktuální rodičovská témata s výkladem a podporou lektora, praktickými ukázkami a aktivitami, vzájemnou podporou a spoluprací účastníků. Na těchto skupinách ctíme a využíváme skutečnost, že "když se dva prvky setkají takovým způsobem, že velikost toho, čeho mohou dosáhnout společně, mnohonásobně přesahuje součet toho, čeho by dosáhly každý zvlášť, vzniká synergie". Zároveň ctíme pravidla důvěry a mlčenlivosti, aby pro účastníky skupiny bylo zachováno bezpečí.